Kernwaarden

Missie

Kwaliteit, innovatie, implementatie en instructie van endoscopische chirurgie in Nederland waarborgen.

Visie

Multidisciplinair werken binnen de endoscopische chirurgie bevorderen.

Strategie

De vereniging kenmerkt zich vooral door zijn multidisciplinaire karakter. Momenteel zijn onze aandachtsgebieden: Algemene Chirurgie, Urologie, Gynaecologie, Thoraxchirurgie, Kinderchirurgie en Operatie-Assistenten. De NVEC probeert haar missie te volbrengen door middel van het organiseren van congressen en bijeenkomsten, het ondersteunen van cursussen en trainingen in de endoscopische chirurgie, het geven van richtlijnen voor kwaliteitseisen van endoscopische apparatuur en instrumentarium, het samenwerken met en uitwisselen van informatie met organisaties in het buitenland werkzaam op het gebied van endoscopische chirurgie en het uitgeven van nieuwsberichten en een tijdschrift. Naast deze hoofdactiviteiten zet de NVEC zich ook in voor het inventariseren van de aard, financiering, en aantal endoscopische verrichtingen in Nederland.