Over de Nederlandse Vereniging Evolutionaire Chirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Evolutionaire Chirurgie werd in 2001 opgericht door medisch specialisten, operatieassistenten en ingenieurs om de ontwikkeling en invoering van minimaal invasieve chirurgie te stimuleren, ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. We kunnen met tevredenheid en trots vaststellen dat de integratie van minimaal invasieve chirurgie in de Nederlandse zorg een succes is geworden. Zowel qua innovatie als wetenschappelijke evaluatie loopt Nederland wereldwijd voorop. Vanzelfsprekend vragen verhoging van kwaliteit van zorg en efficiëntere opleiding van zorgprofessionals onverminderd onze aandacht.

Meer dan 30 jaar na de eerste laparoscopisch ingrepen, bevinden we ons midden in een technologische stroomversnelling van beeldgestuurde interventies, robotica, nanotechnologie, virtuele simulatie, XR, deep learning, advanced imaging, 3-D printing, robotica en duurzaamheidsvragen in het kader van de green deal voor de zorg 3-0.

Minimaal invasieve chirurgie is de standaard waarop in sneltreinvaart verder wordt gebouwd. De multidisciplinaire bundeling van kennis en denkkracht binnen de NVEC biedt een uitstekend podium om deze technologische innovaties te omarmen. Nu het ‘Endoscopische’ aspect van de chirurgie is verankerd, is het hoog tijd voor de NVEC te transformeren tot Nederlandse Vereniging voor Evolutionaire Chirurgie.