Proefschriften

Expanding eligibility and improving patient outcomes for pancreatic surgery – S. Klompmaker

This PhD thesis incorporates several studies into surgical selection, technique refinement, and optimization of outcomes for three important pancreatic surgery procedures; minimally invasive pancreatoduodenectomy (PD), minimally invasive distal pancreatectomy (DP), and distal pancreatectomy with celiac axis resection (DP-CAR).

The first part describes six international studies on improving patient outcomes by minimizing the negative physiological impact (i.e. the invasiveness) of partial pancreatectomy through minimally invasive (laparoscopic or robot-assisted) techniques. The thesis concludes that minimally invasive DP, compared to open DP, leads to a two-day reduction in length of hospital stay and a 12% reduction in severe postoperative complications. Conversely, it found no apparent benefit for minimally invasive PD and concludes that this approach needs to improved and studied further before its added value can be established.

The second part describes the revival of the DP-CAR for treatment of locally advanced pancreatic cancer, otherwise unresectable, in order to let more patients undergo pancreatic surgery. Based on four international studies, the thesis concludes that DP-CAR after FOLFIRINOX chemotherapy leads to acceptable survival and complication rates, when performed on carefully selected patients at high-volume pancreas centers.

Complications and salvage surgery following restorative and non-restorative rectal cancer resection – E. Westerduin

De chirurgische behandeling van het rectumcarcinoom is voortdurend in ontwikkeling. Het aantal mogelijke chirurgische technieken voor de resectie van het rectumcarcinoom, afhankelijk van tumor stadium, locatie van de tumor, patiënt karakteristieken en voorkeur van de patiënt, breidt nog steeds uit. Hetzelfde geldt voor de operatieve behandeling na het falen van de primaire anastomose. Alle nieuwe, voornamelijk minimaal invasieve technieken bieden mogelijk substantiële voordelen voor de individuele patiënt, maar brengen ook hun eigen specifieke complicaties met zich mee. Hiervan zijn naadlekkage en infectie in het kleine bekken het meest gevreesd. Dit proefschrift richt zich op complicaties, re-interventies en her-operaties na niet-rectum sparende resectie van het rectumcarcinoom. Het eerste deel richt zich op darmcontinuïteit herstellende resectie van het rectumcarcinoom, met aanleggen van een anastomose en de incidentie van naadlekkage in de Nederlandse populatie. In het tweede deel wordt er gekeken naar resectie van het rectumcarcinoom zonder herstel van darmcontinuïteit en met aanleg van een stoma. De lage Hartmann resectie wordt hier vergeleken met de intersfincterische abdominoperineale resectie bij patiënten zonder wens tot het herstel van darmcontinuïteit. Het laatste deel van dit proefschrift richt zich op zogenaamde redo chirurgie na naadlekkage. Er is daarbij gekeken naar zowel redo anastomosen, met inachtneming van herstel van darmcontinuïteit, aantal complicaties en functionele uitkomsten alsook intersfincterische completerende proctectomie. Tevens wordt de rol van TAMIS binnen redo chirurgie besproken.

Jouw proefschrift hier ook bij?

Via de NVEC kun je in aanmerking komen voor proefschrift ondersteuning. Wij kennen sponsoring toe op de volgende voorwaarde:

 – Voor adequate beoordeling van het sponsorbedrag ontvangen wij graag de titel van het proefschrift, de titels van de verschillende hoofdstukken met abstracts, en een samenvatting van het gehele proefschrift.
– Tenminste 2 hoofdstukken uit het proefschrift moeten minimaal invasieve chirurgie als onderwerp hebben.
– De naam NVEC dient (Nederlands Vereniging voor Endoscopische Chirurgie) als begunstiger in het proefschrift te worden vermeld.

Het richtbedrag van sponsoring is €250,-, hier kan bij valide reden, zowel in positieve als negatieve zin, van worden afgeweken. 

Stuur hiervoor je voorstel op naar info@nvec.nl voor beoordeling en wie weet sta je hier dan binnenkort ook tussen!